Regulamin Aquaparku Spa&Saunarium Reda

1.      Saunarium jest integralną częścią kompleksu basenów rekreacyjnych  „Aquapark Reda” zlokalizowanego w Redzie przy ulicy Morskiej 5, zarządzanych przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w którym obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku Reda oraz niniejszy regulamin.

2.      Przed wejściem do Saunarium należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem Aquaparku.

3.      Korzystanie z Saunarium jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień ww. regulaminów.

4.      Przy korzystaniu z Saunarium należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu Aquaparku, zasad użytkowania Saunarium, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników Saunarium.

5.      Przebywanie w strefie Saunarium jest jednoznaczne z akceptacją możliwości przebywania w towarzystwie osób nagich lub niekompletnie ubranych.

6.      Strefa Saunarium dostępna jest dla osób powyżej 18 roku życia. Powyższe nie dotyczy wydarzenia Akademia Rodzinnego Saunowania.

7.      Użytkownicy będą wpuszczani do Saunarium nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.

8.      Niezależnie od godziny wejścia, korzystający z Saunarium jest zobowiązany opuścić Strefę i udać się do szatni co najmniej 15 minut przed godziną zamknięcia obowiązującą w danym dniu..

9.     Saunarium składa się z pomieszczeń saunowych (sauny suche oraz łaźnie), wypoczywalni, natrysków, bani schładzającej, groty lodowej, tarasu zewnętrznego oraz sauny zewnętrznej.

10.   Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Korzystający z Saunarium ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia oraz deklarują pełną zdolność fizyczną do skorzystania z usług świadczonych przez Saunarium.

11.   W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić Saunarium.

12.   Przeciwwskazaniami do korzystania z pomieszczeń saunowych są:

a.      zmiany skórne, stany zapalne skóry, otwarte rany;

b.      schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych;

c.      choroby tarczycy, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne;

d.      ostre infekcje i stany astmatyczne;

e.      podwyższona temperatura ciała;

f.       kobiety w ciąży i w czasie menstruacji;

g.      stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

13.  Saunarium jest strefą ciszy. Korzystający ze strefy zobowiązany jest do zachowania się w sposób wyciszony. W strefie zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które mogą zakłócać spokój innych korzystających.

14.  Obsługą saun oraz regulacją urządzeń Saunarium mogą zajmować się wyłącznie pracownicy kompleksu.

15.   Korzystający z Saunarium zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanych pomieszczeń i urządzeń.

16.   Przed wejściem do Saunarium należy:

a.      zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,

b.      skorzystać z natrysku, myjąc dokładnie całe ciało, następnie wytrzeć się do sucha.

17.   Korzystanie z saun suchych odbywa się nago bądź w przeznaczonym do tego stroju saunowym (ręcznik o minimalnych wymiarach 140x70 cm, pareo, prześcieradło) spełniającym wymogi higieniczne, bez wstawek plastikowych czy metalowych.

18.   Klient zobowiązany jest do posiadania dwóch dużych ręczników na strefie saun, aby swobodnie korzystać ze wszystkich pomieszczeń saunowych i wypoczynkowych.

19.  W recepcji Saunarium możliwe jest wypożyczenie ręczników. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego dużego ręcznika, pobierana jest opłata w wysokości 75 zł.

20.  Rezerwacje leżaków są niedozwolone. Ze względów higienicznych wypoczynek na kanapach i leżakach możliwy jest tylko na rozłożonym ręczniku, który musi znajdować się pod całym ciałem.

21.  Korzystanie z łaźni, bani zanurzeniowej, groty lodowej oraz natrysków odbywa się nago.

22.  Korzystanie z pozostałych pomieszczeń niewymienionych w pkt. 20. odbywa się wyłącznie w stroju do saunowania (bawełniane ręczniki, pareo saunowe, ręczniki hammam)

23.   Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni parowej, jak i po jego opuszczeniu, należy opłukać je wodą.

24.   Podczas siedzenia lub leżenia w saunie suchej konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało tak, aby żadna część ciała nie dotykała drewna. Powyższe dotyczy także stóp.

25.   Po seansie w saunie suchej lub łaźni parowej należy obowiązkowo skorzystać z natrysków przed skorzystaniem z bani zanurzeniowej.

26.   Korzystającym zabrania się stosować własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji podczas korzystania z saun suchych czy łaźni parowej.

27.  Przed każdym seansem zapachowym, przeprowadzanym przez obsługę Saunarium, odbywa się 15 minutowa przerwa techniczna w saunie, w której zostanie przeprowadzane naparzanie.

28.   Zabrania się odkładania wszelkich ręczników, pareo, prześcieradeł kąpielowych w pobliżu pieca bądź na nim, z uwagi na ryzyko wystąpienia pożaru.

29.  W strefie zabrania się:

a.      przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

b.      chodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż kąpielowe;

c.      wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku;

d.      rezerwacji leżaków na strefie relaksu poprzez zostawianie np. ręcznika;

e.      biegania i hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów;

f.       wnoszenia alkoholu, napojów alkoholowych czy też innych środków odurzających;

g.      niszczenia i uszkadzania urządzeń Saunarium;

h.      nieobyczajnych zachowań uznanych społecznie za nieprzyzwoite;

i.        poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej bez okrycia;

j.       korzystania po wyjściu z sauny lub łaźni z kolejnych urządzeń i stref (również bani) bez wcześniejszego umycia ciała pod prysznicem.

30.  Zabronione są zachowania, które mogą wywołać dyskomfort pozostałych korzystających z sauny. Wszelkie zachowania mające znamiona podglądactwa czy czynności seksualnych są zakazane. Pracownik Saunarium ma prawo wyprosić osoby, które swoim zachowaniem nie stosują się do postanowień regulaminu.

 

 

ZATWIERDZONO DNIA: 23.03.2023

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o.

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft